Trung Tâm Asia
Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Hoàng Thục Linh, Huỳnh Phi Tiễn (ASIA 76)
«ASIA 76» Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê – Hoàng Thục Linh, Huỳnh Phi Tiễn Chung vui đêm này Cho trọn tình yêu thương Đẹp tình quê hương Mai tôi về chúng mình đôi đường Giờ phút phân kỳ Ai lên đường ai vấn vương. Mình thương, thương nhau trong đời Thương nhau trong lời […]
Trở lên đầu trang