Trung Tâm Asia

Asia CD: Tình Hờ – Nguyên Khang

Order now: http://shop.trungtamasia.com/P_1-3_2-45_4-716_6-1/Tinh-Ho-phat-Hanh-Aug-82014.html
iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/tinh-ho/id908860170
GooglePlay: https://play.google.com/store/music/album/Nguyen_Khang_Tinh_Ho?id=Bzfja47nweclecgklbhqx3b6j4y

1. Người Như Cố Quên – Nguyên Khang
2. Một Lần – Nguyên Khang
3. Tình Hờ – Nguyên Khang
4. Niềm Nhớ – Nguyên Khang
5. Nghiệt Ngã – Nguyên Khang
6. Một Ngày Như Mọi Ngày – Nguyên Khang
7. Trắng – Nguyên Khang
8. Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Nguyên Khang
9. Dạ Khúc Cho Tình Nhân – Nguyên Khang
10. Mưa Tình Cuối Đông – Nguyên Khang
11. Lạy Trời Con Được Bình Yên – Nguyên Khang

Website:
http://trungtamasia.com
Facebook:
http://facebook.com/theasiachannel

Trở lên đầu trang