Trung Tâm Asia

ASIA CHANNEL : Thuy Duong, Thuy Vi, & Trung Hanh (full show)

Lượt Xem: 32.879 Like: 86

“ASIA CHANNEL” with Tam Doan, Thuy Duong, & guest-stars from ASIA ENTERTAINMENT airs on SBTN & SET, as well as The Official ASIA CHANNEL on Youtube, please subscribe! http://youtube.com/TrungTamAsiaChannel .

“Asia Channel” được phát hình trên đài SBTN, SET cũng như sẽ được đăng tải trên mạng YouTube: http://youtube.com/TrungTamAsiaChannel .

Official ASIA CHANNEL email : asiachannel@sbtn.tv
Official website: http://TrungTamAsia.com
10501 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92840
Phone: (800) 345-7047 / (714) 636-3002.
Email: sales@trungtamasia.com

Quảng Cáo: Đặc Sản Miền Trung - Tôm Hùm - Tom Hum
Trở lên đầu trang