Trung Tâm Asia

ASIA CHANNEL : Thuy Duong & Y Phuong (part 1)

“ASIA CHANNEL” with Tam Doan, Thuy Duong, guest-stars from ASIA ENTERTAINMENT airs every Monday, Wednesday, & Friday at 3:00pm & 9:30pm PST (Cali time) on SBTN & SET, as well as The Official ASIA CHANNEL on Youtube, please subscribe! http://youtube.com/TrungTamAsiaChannel .

The Asia Channel được phát hình mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu vào lúc 3 giờ chiều và 9 giờ 30 tối (giờ California) trên đài SBTN, SET cũng như sẽ được đăng tải trên mạng YouTube: http://youtube.com/TrungTamAsiaChannel .

Official ASIA CHANNEL email : asiachannel@sbtn.tv
Official website: http://TrungTamAsia.com
10501 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92840
Phone: (800) 345-7047 / (714) 636-3002.
Email: sales@trungtamasia.com

Trở lên đầu trang