Trung Tâm Asia

Asia – Giọng Ca Vàng 2012 Contest Winners

Cảm tưởng của 3 thí sinh, ngay sau khi đoạt giải Giọng Ca Vàng 2012 do Trung Tâm Asia và đài SBTN tổ chức.

This is the first reactions from the three winners of The Golden Voice contest, created by Asia Entertainment and Saigon Broadcasting Television Network.

Trở lên đầu trang