Trung Tâm Asia

ASIA KARAOKE: Vết Thương Đôi Lòng – Lâm Nhật Tiến – Phát hành: Nov. 8, 2012

Lượt Xem: 9.262 Like: 16
Order Now: http://bit.ly/VNG82P
Facebook: http://facebook.com/theasiachannel
1. Bên Kia Bờ Đại Dương – Lâm Nhật Tiến
2. Vết Thương Đôi Lòng – Lâm Nhật Tiến
3. Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng – Lâm Nhật Tiến
4. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa – Lâm Nhật Tiến
5. Em Có Còn Yêu Anh – Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung
6. L/k Đoàn Chuẩn, Từ Linh – Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung
7. Nếu Mai Đây – Lâm Nhật Tiến
8. Trọn Đời Anh Sống Vì Em – Lâm Nhật Tiến
9. Từ Thưở Yêu Em – Lâm Nhật Tiến
10. Bắc Đẩu – Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung
11. Xin Thời Gian Qua Mau, Cô Láng Giềng – Lâm Nhật Tiến, Hồ Hoàng Yến
12. Chỉ Là Phù Du Thôi – Lâm Nhật Tiến
13. Tiếc Thương – Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh
14. Tiễn Em Ra Phi Trường – Lâm Nhật Tiến
15. Tình Yêu Tình Người – Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung
16. Tội Nghiệp Thân Anh – Lâm Nhật Tiến
17. Những Nấm Mộ Hoang, Trở Về Cát Bụi – Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân
18. Nói Với Tôi Một Lời – Lâm Nhật Tiến, Diệu Hương
Trở lên đầu trang