Trung Tâm Asia

Bão Tình – Hồ Hoàng Yến [asia SOUND]

Mỗi ngày chúng tôi sẽ có một nhạc phẩm mới cho chương trình [asia SOUND] !
Quý vị có thể yêu cầu nhạc phẩm mình yêu thích, xin hãy viết cho chúng tôi biết tên bài hát và ca sĩ mà quý vị muốn nghe!

Check back for a new [asia SOUND] everyday!
Let us know your favorite songs and who sang them and you’ll see them up on [asia SOUND] soon!

SHOP : http://asiaeshop.com
VIMEO : http://vimeo.com/asiaonline/vod_pages
FACEBOOK : http://facebook.com/theasiachannel

Trở lên đầu trang