Thúy Nga

Lý Bông Mai – Như Quỳnh

1. Màu Hoa Bí
2. Hát Hội Trăng Rằm 5:35
3. Nhớ Em Lý Bông Mai 9:57
4. Hẹn Hò Đêm Trăng HÁT VỚI MẠNH ĐÌNH 15:54
5. Lỡ Bước Sang Ngang 20:14
6. Hoa Thương Nhớ Ai 24:59
7. Hãy Nói Lời Yêu Anh 30:51
8. Tiền Và Lá HÁT VỚI MẠNH ĐÌNH 34:57
9. Buồn Như Phượng HÁT VỚI MẠNH ĐÌNH 40:17
10. Cô Tấm Ngày Nay HÁT VỚI BẢO HÂN, LOAN CHÂU, CHÂU NGỌC 44:52

Trở lên đầu trang