Thúy Nga

PBN 118 “50 Năm Âm Nhạc Đức Huy” TAPING AD

PARIS BY NIGHT 118: “50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY”
May 7, 2016 (ONE SHOW ONLY: 7:30pm) tại Pechanga Resort & Casino
Vé sẽ bắt đầu bán vào thứ bảy, ngày 12 tháng 3-2016
tại Trung Tâm Thúy Nga (714-894-5811, info@thuyngashop.com)

Trở lên đầu trang