Trung Tâm Asia

«the MAKING of ASIA 76» Hành Trình Một Giấc Mơ ~ Journey to a Dream [BEHIND THE SCENES]

Mời quý vị cùng xem những thước phim thú vị đằng sau sân khấu của đại nhạc hôi Asia 76. Journey to a Dream. Hành trình một giấc mơ. DVD và Blu ray sẽ phát hành giữa tháng 4, 2015.

BUY ON VIMEO : http://www.vimeo.com/ondemand/asia76
BUY ON YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=eKYIV5PAq4s

ORDER ONLINE : https://asiaeshop.com/collections/signature-series-d-i-nh-c-h-i/products/asia-76-hanh-trinh-m-t-gi-c-m

SHOP : http://asiaeshop.com/
VIMEO : http://vimeo.com/asiaonline/vod_pages
FACEBOOK : http://facebook.com/theasiachannel

Trở lên đầu trang