Trung Tâm Asia

Thiên Thần Trong Bóng Tối | Ca sĩ: Y Phương & Diễm Liên | Nhạc sĩ: Trúc Hồ | Trung Tâm Asia

Thiên Thần Trong Bóng Tối | Ca sĩ: Y Phương & Diễm Liên | Nhạc sĩ: Trúc Hồ

ASIA 56: Mùa Hè Rực Rỡ – Yêu Đời Yêu Người (2007)

Website: http://trungtamasia.com
Facebook: http://facebook.com/theasiachannel
Vimeo: http://vimeo.com/asiaonline

Trở lên đầu trang